Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj klubu 2005

11. 12. 2007

   Z P R A V O D A J

 

 

 

 

klubu pěstitelů citrusových a jiných užitkových

 tropických a subtropických rostlin  v Brně

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydává klub citrusářů v Brně pro vnitřní potřebu členů,

vydáno v prosinci 2004

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2004 byl jubilejním 30.rokem naší organizované citrusářské činnosti v Brně a blízkém okolí a do dalších let vstupujeme s neskromným nadšením, s velkými plány, odhodláním a vírou v další úspěchy pokračovatelů ušlechtilého díla.

 

 

 

 

 

Na úvod několik slov předsedy klubu.

 

 

 

Vážení přátelé, v letošním roce došlo v činnosti našeho klubu k významným změnám.Podařilo se nám po delší době sestavit nový výbor klubu. Úspěšně proběhla všechna setkání výboru a programované členské schůze. Součástí většiny setkání byly odborné přednášky a každého setkání a diskuse se účastnilo asi šedesát členů.

 

Uskutečnili jsme několik zájezdů. V květnu jsme byli v okrasných a ovocných školkách v Litomyšli, v zahradnictví pana Černého v Opočně, kde si mnozí účastníci prohlédli Opočenský zámek. V červnu jsme navštívili zahradnické centrum u Kopřivů v Šebrově, subtropický skleník a sbírku rostlin přítele Fleišingera v Tišnově a poté rozsáhlou sbírku citrusových rostlin s příkladně vzorně upravenou a udržovanou zahradou člena našeho klubu Petra Broži v Moravci.Podzimní zájezd je směrován na Hodonínsko a bude završen stejně jako zájezd do Moravce příjemným posezením a vítaným občerstvením.

 

K 30. výročí založení klubu pořádáme v Centru volného času v Brněnských Lužánkách  jubilejní výstavu citrusových a jiných užitkových rostlin. Pro děti prvních návštěvníků je připraven dárek - exotická rostlinka. Pod odborným vedením ing.Jarka Veselého se podařilo vytvořit pěknou exposici.

 

Na počátku každého měsíce v roce se v Centru volného času v Lužánkách schází pravidelně asi 20 členů a příznivců v diskusním klubu. Po té probíhá schůze výboru.

 

Naše činnost byla poznamenána i smutnými událostmi. Naše řady navždy opustilo několik členů. Bolestné bylo rozloučení s  předsedou  našeho klubu panem Doc.PhDr. Milanem Jermářem. Za krátkou dobu svého působení dokázal s dalšími členy oživit činnost našeho spolku, obětavě a citlivě řešit vzniklé problémy a povzbuzovat členy výboru k další práci.

 

V následujícím roce se chceme zaměřit na zvýšení kvality přednášek, dobrou organizaci zájezdů, vyšší úroveň burzy a výstav rostlin.

 

ing.Jiří Trávníček, telefon do zaměstnání, nejlépe mezi 8 - 9 hodinou ranní – 549524127 nebo domů v době kolem  20 hodiny večerní - 543236483

 

 

 

Získali jste rostlinu citroníku – pomerančovníku – mandarinky – jinou citrusovou rostlinu?

 

Je-li vaše rostlina roubovaná na chladnomilné podnoži, budou ji v zimním období - v době vegetačního klidu  vyhovovat teploty 1 – 10 °C. Je-li roubovaná na semenáči pomerančovníku nebo citroníku, bude vyžadovat teploty  6 – 14 °C a je-li vaše rostlina  pravokořenná - není roubovaná, budou jí v zimním období vyhovovat  rovněž  teploty v rozmezí 6 – 14 °C.

 

Několik důležitých rad pro pěstitele:

 

 

 

Citrusové rostliny je možné vypěstovat i ze semene – semenáče. Tyto však jsou schopny kvetení a plodnosti nejdříve po 10 až 20 létech pěstování.

 

Nakvétání a plodnost citrusových rostlin můžeme uspíšit roubováním osvědčených odrůd. Citroníky můžeme množit také řízkováním, zakořeněním výhonků získaných na již plodících rostlinách.Takto získané rostliny jsou však často náchylné k různým chorobám.

 

Pro omezení chorob a uspíšení plodnosti roubujeme osvědčené odrůdy na specielní podnože příbuzných druhů, např. Poncirus trifoliata, bigarádie, citranže, citrumela, také na semenáče pomerančovníků a jiné. Roubované rostliny jsou při koupi dražší, ale jsou zárukou většího úspěchu.

 

Koupenou mladou rostlinu po přenesení do bytu je vhodné přechodnou dobu chránit na př. překrytím igelitovým sáčkem, který budeme zprvu odstřižením jednoho rohu, po krátké době druhého rohu, postupně odkrývat a přivykat na nové pěstitelské prostředí. Postupnou aklimatizací omezíme náhlý opad listů rostliny. Rostlinu umístníme na slunném místě. Nejvhodnější je zasklená veranda, oranžerie nebo skleník. Na konci května, po přejití nebezpečí jarních mrazíku, je vhodné citrusové rostliny umístnit venku na balkoně nebo v polostínu stromů na zahradě. Letnění rostlin ukončíme podle vývoje počasí, zpravidla do příchodu podzimu, přenesením do bytu, tranšeje, skleníku a pod.

 

Citrusovým rostlinám škodí náhlé střídání teplot, náhlé přemístění z místnosti na přímé slunce, také zalití studenou vodou aj. Rostliny reagují shazováním listů. Listy zpravidla znovu narostou, ale vývoj a plodnost takové rostliny se opozdí.

 

Rostliny zaléváme dešťovou vodou o 1 – 2 °C teplejší, než je teplota prostředí, ve kterém je pěstujeme. Používáme-li vodu vodovodní, tuto necháme alespoň den stát v otevřené nádobě, aby se okysličila a aby vyprchal pro citrusy jedovatý chlor. Chladnější voda s teplotou pod 12°C rostlinám neprospívá.

 

Rostliny nepřeléváme! Pokud se tak stane a voda přeteče do spodní misky, je třeba ji po chvíli vylít na záhon apod., aby rostlina vodu, do které se vyplavily i škodlivé látky, nenasála zpět do substrátu. Do přemokřeného substrátu nemá možnost pronikat pro růst kořenu důležitý vzdušný kyslík a taková rostlina neroste, chřadne a pozvolna odumírá. Došlo-li k přelití substrátu, můžeme závlahu dočasně nahradit rosením listů. Pokud taková rostlina neobnoví růst a dál chřadne, je třeba ji přesadit do vhodného nového substrátu.

 

V době vývoje a růstu rostlin je vhodné do vody pro zavlažování přidávat hnojiva  a rostliny vedle hnojení zálivkou, přihnojovat také postřikem na listy. Vhodným hnojivem pro citrusové rostliny je Kristalon start a Kristalon plod nebo Special pro citrusy.

 

Pozor ! Rostliny reagují poškozením na nedostatek živin ale i na přehnojování. Je třeba dodržovat návody na ředění používaných hnojiv. Od počátku podzimu a v zimním období - době vegetačního klidu, citrusové rostliny  nepřihnojujeme !

 

Zimní období je pro rostliny kritické ! Nedostatek světla a rovněž pěstování při vyšších pokojových teplotách špatně překonávají. Umístění rostlin na vlahém okenním parapetu nad radiátorem, kde od skla proudí chladný vzduch a teploty v pokoji dosahují nad 20 °C, je nevhodné. Takové rostliny chřadnou, začnou ztrácet listy a postupně odumírají. Při pokojovém pěstování stavíme citrusové rostliny na lavičku či květinový stolek dál od okna a  přisvětlujeme. V době vegetačního klidu jim však lépe vyhovují teploty  1-10°C a na teplomilných podnožích od 6 do 14°C, kdy se spokojí i  s menším množstvím světla.

 

Pozor ! Roubované rostliny je třeba v době vegetativního růstu zaštipovat a čas od času kontrolovat místo roubování, které  je na mladých rostlinách zřetelně viditelné. Vyraší-li na podnoži pod místem roubování nový výhon nebo výhonky, je třeba tyto opatrně odstranit vylomením nebo odříznutím, aby se neoslaboval vývoj roubu a aby rostlina sílila.

 

Rovněž je třeba kontrolovat zdravotní stav rostlin a rostliny chránit, nejlépe preventivně, před napadením chorobami a škůdci vhodnou biologickou nebo chemickou ochranou. Dobře ošetřované rostliny,  pěstované ve vhodném prostředí dobře rostou,  jsou poměrně odolné proti napadení škůdci a odmění se vám bohatou úrodou vonných  květů a chutných plodů.

 

 

 

Přejeme Vám mnoho pěstitelských úspěchů !!!                                                   Redakce

 

 

 

 

 

Setkání citrusářů na konci roku 2004 a v roce 2005 v Brně

 

 

 

Členské schůze se budou konat  v přednáškové síni  I. chirurgické kliniky Nemocnice u sv. Anny, v budově M1 vždy v sobotu.

 

 

 

V roce 2004                11. prosince,

 

v roce 2005                12. února

 

                                 9. dubna

 

                                 1. června

 

                                 8. října

 

                               10. prosince

 

 

 

Od  8 do 9 hodin probíhá burza rostlin. Od  9 do 12 hodin jednání členské schůze a výměna zkušeností. Přiveďte s sebou přátele a příznivce.

 

 

 

Schůze výboru a diskusní klub budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci ve skleníku u ing. Jiřího Trávníčka v brněnských Lužánkách ve dnech:

 

 

 

6.  prosince  2004  a  dále  v  roce  2005  -  10. ledna,  7. února,  7. března,  4. dubna, 2. května, 6. června, 11. července, 8. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu a 5. prosince

 

 

 

První setkání výboru a klubu v následujícím roce bude 9. ledna 2006 tamtéž od 15,30  do 18 hodin.

 

 

 

Upomínka na ing. Antonína Dobeše, mnohaletého předsedy našeho klubu

 

 

 

Vzpomíná bratr Alois Dobeš.

 

 

 

Bratr Antonín se narodil 8. srpna 1922 v obci Drysice, která se nachází 8 km severně od Vyškova. Drysice se řadí mezi nejstarší osady na Moravě. Byly založeny již v době předkřesťanské a první písemná zmínka je v listu krále Přemysla I z roku 1201. Otec tesař, matka v domácnosti bydleli se čtyřmi syny v malém domku s malým hospodářstvím o dvou tažných kravách. Po ukončení měšťanské školy zůstal jako nejmladší z bratří na malém hospodářství. Z toho po roce 1948, kdy byl již ženat, zůstal jen tak zvaný záhumenek  s horší bonitou půdy, ale s částečnou výsadbou stromů. Stal se členem JZD, kde byl se svou manželkou zaměstnán denně od 5 do 13 hodin. Odpoledne se věnoval záhumenku, domácímu zvířectvu a večer vzdělání a studiu.Rozhodl se dálkově studovat střední zemědělskou školu a poté Vysokou školu zemědělskou, zahradnický obor v Brně a v Lednici, kterou absolvoval pod vedením prof.Vávry, prof.Jaši a prof. Františka Pospíšila. Vedle tohoto studia se jako samouk učil ruskému jazyku. Rusko také několikrát navštívil, dokonce vlastním vozem a rodinou. Návštěva Gruzie a Tadžigistanu, kde viděl pěstovat nádherné jižní ovoce a odkud si dovezl literaturu o pěstování citrusů a také pozdější návštěvy subtropů jižní Evropy a Alžíru ho inspirovaly k pěstování a propagaci citrusových plodů v naších podmínkách. První sazenice citrusů si dovezl od prof.Pospíšila z moravské Lednice.

 

Okruh zájemců o pěstování citrusů se rozrůstal pod vlivem prof. Františka Pospíšila a vedle Antonína to byli Karel Buďárek a Josef Truhlář, kteří iniciovali vznik spolku citrusářů v Brněnské oblasti. Karel Buďárek se stal v roce 1974 prvním předsedou spolku a od počátku 80 let se stal předsedou bratr Antonín. V roce 1974 vznikají citrusářské spolky - první v Praze, poté v Brně, Pardubicích, Liberci a Ostravě.

 

Ing. A. Dobeš vypracoval disertační práci o problematice pěstování citrusů,  dále půblikoval obsáhlou studii o vlivu půdy na morfologii citrusových rostlin a jiné půdoznalecké práce, vydal útlou ale ve své době velmi poučnou a žádoucí publikaci-Pěstujeme citrusy, doplněné foto jeho prvního skleníku.

 

Za pomoci své pětičlenné rodiny vybudoval v Drysicích postupně tři skleníky, kde do volné půdy vysázel a úspěšně pěstoval citrusové kultivary. Skleníky byly od počátku hojně navštěvovány

 

 jednotlivci a spolky z celé republiky, vždy s jeho fundovaným odborným výkladem.

 

Největší oporou a pomocí,aby všechno co v životě dokázal zvládl, mu byla jeho manželka Jaroslava a stou také v roce 1997 oslavil zlatou svatbu.V srpnu 2002 oslavil 80 let svého plodného života.  Semknutost vzácného manželství byla tak velká, že i ta uspíšila po jejím pohřbu 7.února tohoto roku, že jeho unavené srdce dne 26.dubna dotlouklo. S drahým a milým ing.Antonínem Dobešem jsme se rozloučili 1.května letošního roku v kostele a na místním hřbitově.

 

 

 

Čest jeho památce !!!

 

 

 

 

 

Na počátku letošního roku jsme zvolili nového předsedu spolku Citrusáři Brno. Měli jsme velkou radost a uspokojení, protože jsme našli organizačně schopného a obětavého i odborně fundovaného člověka, který stmelil výbor, přitáhl členy výboru do práce a aktivoval stagnující činnost klubu.

 

 

 

Doc.PhDr. Milan Jermář  ve věku 61 let, na počátku prázdnin v pátek 16. července v odpoledních hodinách, doma v uzavřeném bytě, před smluvenou schůzkou, kde měl koncertovat,  umírá,  postižen náhlou nezvratnou srdeční aritmií.

 

Ještě v pondělí, na počátku týdne, rozhoduje na schůzi výboru o přípravě jubilejní výstavy Citrus klubu a rozděluje úkoly. Ve čtvrtek se scházíme v Botanické zahradě na Kotlářské ul. v Brně a při procházce mezi záhony obdivujeme celou hodinu krásnou přírodu, vyhledáme koutek subtropických rostlin, které se letní na volných záhonech, ve skleníku obdivujeme banánovníky s obrovskými hrozny plodů a povídáme o plánech, jak vylepšit činnost klubu, jak zabezpečit  veřejnosti již oznámenou reprezentační výstavu a připravit klubový zpravodaj pro příští rok. Předseda plánuje uspořádání jarní burzy rostlin, pro kterou má na duben zamluvenou halu ve škole, kde působil. Plánuje připravit tamtéž v říjnu podzimní burzu a zviditelňování výsledků práce klubu a naších úspěšných pěstitelů. Nyní je na výboru, jak činnost klubu nadále oživovat a daných úkolů se zdárně zhostit.

 

Rozloučení se vzácným člověkem a přítelem v přeplněné obřadní síni brněnského krematoria, s úchvatnou hudební produkcí  se konalo v úterý 27.července. 

 

 

 

Čest jeho památce !!!

 

Vzpomínku na Vás si zachováme.

To slibujeme !!!