Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fytoftorová hniloba

22. 7. 2010

Fytoftorová hniloba

Autor: Petr Broža
 
Tato houbová choroba je nazývána také hnědá hniloba nebo gumóza. Vyvolávajícím patogenem jsou především houby Phytophthora citrophthora a P. parasitica, případně i další druhy jako je např. P. citricola. Houba napadá především kořenový systém nebo bázi kmene. Fytoftorová hniloba kořenů vede k pozvolnému odumírání stromu. Listy nabývají světle zelené barvy nebo zcela žloutnou a mohou opadávat, podle stupně postižení infekcí. Choroba postupně ničí kořeny vnímavých podnoží. Patogen napadá kůru kořenů, která měkne a odděluje se od stele. Jestliže je odumírání poškozených kořenů rychlejší než jejich regenerace, příjem vody a živin je závažně omezen. Strom pomalu roste, vyčerpává veškeré zásoby živin a nakonec umírá. Houba napadá i semenáčky, které mokvají, hnědnou a posléze černají těsně nad zemí. Dochází k jejich následnému padání a padlé rostlinky obrůstají řídkým pavučinovitým myceliem. Příznaky bývají patrné na bázi kmene. Po sloupnutí kůry lze pozorovat ostré ohraničení mezi zdravým a napadeným pletivem. Infekce může přejít i na plody, které hnědnou a předčasně opadávají. Příznaky napadení dospělých stromů je velmi obtížné odlišit od napadení nematodami nebo zasolení půdy; jednoznačná identifikace je možná pouze laboratorním vyšetřením.
Rod Phytophthora je přítomen ve většině velkých citrusových sadů. Houba přežívá ve formu odolných spor v půdě i nepříznivé životní podmínky. Ve vlhkém prostředí vyvíjí velké množství pohyblivých zoospor, které plavou ve vodném roztoku na kratší vzdálenosti. Zoospory představují vlastní infekční agens, které je zálivkou nebo deštěm zaneseno ke kořenům. P. citrophthora vyvolává zimní hnilobu kořenů a také hnědou hnilobu plodů a gumózu. P. citrophthora je aktivní v chladném období, kdy jsou kořeny citrusů neaktivní a jejich odolnost vůči infekci je nízká. P. parasitica je aktivní při teplém počasí, kdy kořeny citrusů jsou v růstové fázi.
Napadení lze omezit dodržením dvou základních preventivních opatření: zajistit adekvátní drenáž a vyvarovat se přelití substrátu. Další prevencí je moření semen před výsevem. Jednoduchou prevencí je užití podnoží rezistentních vůči nákaze. K nejodolnějším podnožím vůči fytoftorové hnilobu patří P. trifoliata, citrumelo, citranže, C. macrophylla a C. aurantium (bigarádie). Dezinfekce substrátu ve větším množství je obtížná, mimo jiné proto, že houby žijí v profilu hlubokém až 90 cm. Pokud máte podezření na infekci, můžete odebrat vzorek půdy a zkontrolovat stav kořenů. Krajní možností je laboratorní vyšetření. Populace Phytophthora vyšší než 15 až 20 propagulí na gram půdy z kořenové zóny by již mula být ošetřena.
Pokud je poškození kořen malé, postačí někdy prodloužit intervaly mezi zálivkou (na plantážích se používají minisprinklery umístěné nad rostlinami). Napadené rostliny je nicméně zpravidla nutné ošetřit chemicky. Z preparátů na našem trhu jsou účinné systémové fungicidy ALIETTE 80 WP, PREVICUR N nebo RIDOMIL GOLD MZ 68 WP. Preparát obvykle aplikujeme ve formu postřiku nebo zálivky podle návodu na příslušném přípravku, zpravidla opakovaně v tříměsíčním intervalu. Přípravky by neměly být použity v dobu sklizně, respektive nejpozději 30 dní před začátkem sklizně. Výhodné je také připravit pastu z 500 g ALIETTE v litru vody, kterou ošetříme ránu po seříznutí nekrotizované kůry.
Další jeho vynikající zkušenosti s pěstováním citrusů najdete v sekci "Pěstování citrusů" na jeho stránkách.