Jdi na obsah Jdi na menu
 


.

PODNOŽE - JAKÉ BY MĚLY BÝT

PŘÍPRAVA NA ROUBOVÁNÍ - ZDÁRNÝ VÝSLEDEK. 

.

     Proč citrusy štěpujeme - roubujeme, očkujeme, kroužkujeme - popřípadě řízkujeme? Důvodem je skutečnost, že štěpované citrusy si zachovávají vlastnosti matečné rostliny i když někdy přebírají negativní ale i pozitivní  vlastnosti podnože. Semenáče naopak jsou sázkou do loterie, u nás se podaří jen opravdu vyjímečně přivést rostliny k plodnosti a to po dlouhých letech -15 i více let plody ovšem nic moc i když vyjimka potvrzuje pravidlo.    
Citrusy se dají roubovat na podnože vlastního rodu Citrus a dalších příbuzných rodů - rod Fortunela – kumquaty, rod Eremocitrus – „australák“, rod Poncirus , rod Clymenia , rod Microcitrus. Vhodnost a vlastnosti jednotlivých podnoží rozebereme následně.
      
                 JAK BY MĚLA VYPADAT PODNOŽ  NA ÚSPĚŠNÉ PŘEROUBOVÁNÍ.  

.
 A)  Síla kmínku by měla být minimálně 5mm - 10cm nad zeminou, popřípadě silnější a výší kmínek-jen  lépe, čím větší a vzrostlá podnož- lepší výsledek štěpování. Přeroubovával jsem úspěšně i stromy 10 roků staré kmen 10cm průměr, koruna 1m průměr.                           
B)  Podnož by měla být „v míze“, to je v začínajícím růstu-narašené pupeny - mladé výhonky měkké do  délky cca.10cm. Maximálně v růstové periodě - neukončený růst - mladé dosud nezvětšené lístky.               
C)  Rostlina dostatečně vlhká -  né přemokřená zdravé zelené listy svědčící o uspěšném pěstování.
D)  ROSTLINA BEZ HMYZÍCH ŠKŮDCŮ, BEZ CHOROB A FYZIOLOGICKÝCH PORUCH - NEDOSTATKY  VÝŽIVY A PĚSTOVÁNÍ – SUBSTRÁT – ZÁVLAHA –TEPLOTA – SVĚTLO - PŮDNÍ VZDUCH.                           
 E)  Rozmyslet si předem co budeme s rostlinou dělat po naštěpování - kde ji budeme pěstovat jaké ji poskytneme podmínky k úspěšnému ujmutí a růstu, nedoufat v zázraky - afinitra srůstnost v některých případech nefunguje. Jak říkam já jsou roubuvzdorné - u jédné rostliny po 10 přeroubování jsem to vzdal.                         
 F)  Označit rostlinu jmenovkou kde roubující doplní ůdaje /podnož/odrůda naroubovaná/datum/jméno/.
 G) Nepřenášet rostliny k roubování za mrazu,ochrana rostlin proti prochladnutí,teplotní šoky.                        
 H)  Smiřit se faktem že rostlina po přeroubování stratí čast- až většinu svého obrostu(korunku,větve,atd.).
Ostatní najdete v mém článku na našem webu ÚSPĚŠNÉ DOPĚSTOVÁNÍ ŠTĚPOVANCŮ. 
   
     PODNOŽE A JEJICH VHODNOST.                                        
C.aurantium L.BIGARADIE tzv.hořký sevilský pomerač - vzrůstná, vhodná, vyhovující srůstnost,plastická,snaší přemokření i přisušek, mrazuodolná do –7 st.C mnou neověřeno.Příznivě ovlivňuje vlastnosti plodů. Mnoho klonů , dobře klíčivá semena.                                          
C.clementíne TAN. MANDARINA na plantážích použivaná podnož celkem často, pro naše podmínky  nevhodná, poze rouby vlastnich klonů - odrůd.
C.deliciosa TAN.-C.unshiu - C.sunki MANDARINY -  nevhodné podnože špatná afinita-srůstnost roubů zakrslý růst,špatný kořenový systém. 
Mandarina EMPEROR vyjimka potvrzujicí pravidlo,velmi dobrý kořenový systém,výborná afinita,nedostupná semena.   
C.reshni HORT.CLEOPATRA MANDARINA dobrý kořenový systém,uspokojivá vzrůstnost - tvar,afinita velmi  dobrá-mandariny, pomeranče. Snáší vápno v substrátu, přísušek.kladně ovlivnuji kvalitu plodů a plodnost. Velmi vhodná do bytu tepléjší zimování--nedostupnost semen.  
C.limetta RISSO limeta údajně vhodná podnož příznivě ovlivnujicí plody, zákrskový růst.Neodzkoušeno.
C.grandis L.POMELO- SWET vhodná podnož, obrovská vzůstnost, celoroční teplo-tropy, dobrá afinita, negativně ovlivnuje vlastnosti plodů. Neověřeno vše.
C.limonia RANGPUR oranžový kyseloplodý, slabší kořenový systém, nejvhodnější pro bytové pěstování,brzká plodnost, kvalitní  plody, jde úspěšně řízkovat. OTAHAITE žlutoplodý platí stejné jak u rangpůru.
C.limon BURM. CITRONÍKY vrůstná podnož, horší kvalita plodů, výborná afinita všemi citrusy, krátkověkost, úspěšné řízkování, dostupnost semen.
C.madurensis CALAMONDIN afinita dobrá, plody horší kvality, zákrslý vzrůst,krátkověkost.
C.medica - L.CEDRÁTY výborná afinita, obrovská vzrůstnost, horší plody, výhoda-teplejší zimování, řízkovatelnost. Většina citrusů které jsou v prodeji v různých supermárketech je na této podnoži.
C.paradisi MACF.GREPFRUIT velký vzrůst, dobrá afinita, plasticita podmínek, špatná kvalita plodů a plodnost,negativní zraní opad plodů.
C.sinensis OSBECK. POMERANČOVNÍK NEJLEPŠÍ PODNOŽ PRO NAŠE PODMÍNKY. Vynikajicí afinita se všemi citrusy kromě kumquatu. Výborná kvalita, velikost plodů, plodnost, vzrůst. Horší kořenový systém, nesnáší přísušek, slušná chladuvzdornost. Možnost teplejšího zimování. /Pozn. red.: Pozor na přemokření – hrozí hniloba kořenového systému/
C.volkamerian TAN. VOLKAMERIANA vynikajíci podnož, vzůrst, plodnost, velikost výborná. Afinita velmi dobrá, chladuodolnost výborná –5 st.C. Horší dostupnost semen.
Poncirus trifoliata CITRONEČNÍK TROJČETNÝ  nejlepší podnož pro studené zimování.Zakrsle rostoucí mrazuvzdorná do –22 st.C - narobované odrůdy C.unshiu do -6 st.C. Dlouhověkost rostlin, kvalita plodů výborná brzká a vynikající plodnost. Dostupnost semen avšak nutnost chladného zimování do 8 st.C minimálně 6 týdnů, lépe 3 měsíce.
CITRUMELA -  kříženci Poncirus trifoliata x C.paradisi ,,SWINGLE" ,,SACATON" ,,T 605" a jiné. Vynikajíci podnož PLASTICKÁ MÁ NEJOBLÍBENĚJŠÍ , vynikajíci afinita se všemi citrusy a příbuznými druhy.
(Fortunely,Austaláky) snáší teplešjši zimování do 15 st.C , vzrůstnost, plodnost, kvalita plodů, odolnost k přísušku i přemokření výborná. Řízkovatelnost , dostupnost semen taktéž.  
CITRANŽE - kříženci Poncirus trifoliata x C.sinensis ,,TROYER" ,,CARIZO" ,,BENTON" a jiné - výborná podnož , vynikajíci afinita, velké a kvalitní plody, stromy dlouhověké, plodné, vzrůstné. Možnost řízkvání-horší kořeny. Semena dostupná.
ORTANIQUE" ,,MANDORA" a jiné hybridy vydávané za mandaryny¨-,,Tangory" mandaryna x pomeranč - udajně přijatelné podnože, semena dostupná. Neověřeno.
        
Existuje spousta dalšich podnoží ale pro nás nedostupných anebo nemajících praktický význam. Takže sem je zde neuvedl, bylo by to na další dvě strany.
         

 

 

    Autor : LUBOMÍR SITAŘ

 

.

.

 

 

 

 

                         Úspěšné dopěstování štěpovanců

 

 

 

Vegetativní rozmnožování štěpováním (roubování, očkování, kroužkování) je u citrusů nejrozšířenějším způsobem množení. Štěpování je transplantace části rostliny žádoucího kultivaru na podnož. Po srůstu obou částí pokračuje ve vývoji jako jedna rostlina. Štěpováním se rozmnožují všechny rody a kultivary  citrusů.

 

Ne vždy však funguje afinita, tj. srstnost obou částí rostliny (roubu-podnože).

 

                          Několik bodů, které je třeba dodržet

                             k úspěchu pěstování roubovanců

 

 

 

 1. Je třeba udržet příznivé mikroklima okolo naroubované rostliny – roubu, aby nám roub do ujmutí nevyschl, neboť nemá možnost čerpat vláhu (mízu) z podnože, dokud nesroste

   

     Zakryjeme rostlinu 2l PET průhlednou láhví s uříznutým dnem a ovlhčenými stěnami

 

     Navlečeme PVC sáček, kterým zakryjeme celou rostlinu, vyztužíme drátem nebo jinak, a to tak, aby se listy ani rostlina nedotýkaly vlhkého povrchu sáčku

 

     Překryjeme roubovanou část sáčkem, podvážeme a dovnitř vstříkneme vodu malým otvorem nebo vpichem injekční stříkačkou, popř. vložíme vlhkou vatu. Voda ani vlhká vata nesmí být ve styku s roubem a roubovaným místem

 

 1. Teplota po naroubování by měla být v rozmezí 20 až 27oC, nejlepší teplota 24 až 26oC, při k    které roubovanci nejlépe srůstají.

   

 2. Rostliny je třeba umístit na dobře osvětlené místo, ale chránit před přímým slunečním zářením ( přehřátí, spálení právě vyrážejících výhonků – oček).

   

 3. Rouby by se měly ujímat po 14 dnech, nejpozději po 5 týdnech. Řapík u přijatého roubu po lehkém doteku odpadne, roub a očka zůstávají zelená. U neujatého roubu zasychá řapík současně s roubem, hnědne nebo černá.V tomto případě je nutné odstranit roub a nechat podnož znovu narůst.

   

 4. Po naroubování se bude na podnoži objevovat obrost (rašící očka – výhonky), tento musíme ihned odstranit, vyštipovat. Vyrašené výhonky na podnoži by brzy přerostly roub a odebraly mu tolik potřebnou energii, živiny ke srůstu a vyrašení ušlechtilé části.

   

 5. Po vyrašení roubu a nárůstu výhonů do cca 15cm a více je čas na povolení úvazku roubovací pásky – odstřihneme uzlíky a opatrně odmotáme pásku. Dáváme pozor, abychom si naroubovanou část nevylomili. Odstranění pásky je nutné ke zdravému růstu a zesílení roubovaného místa. K tomu by mělo dojít za další 2 až 3 měsíce dle vitality podnože a podmínek. Při neodstranění pásky dojde k jejímu zařezání do roubovaného místa, uškrcení roubu eventuálně odumření.

   

 6. Výjimečně může nastat situace, že roub, přestože je zelený a živý, nevyraší. Proto nezoufejte a vyčkejte probuzení rostliny. Jsou známy a doloženy případy, kdy roubované rostliny začaly růst po 8 a více měsících. V mém případě rostlina naroubovaná v 8. měsíci začala růst ve 3. měsíci následujícího roku.

   

 7. Po této fázi nastává zpětná aklimatizace rostliny na Vaše podmínky. Postupné odstranění sáčku nebo PET láhve, odřezávání rohů, zakrácení láhve až k úplnému odstranění (vlhkost, teplota, světlo) v průběhu 4 týdnů.

   

 

 

Odkaz: Základní rady pro úspěšné pěstování citrusů a jiných rostlin v bytových podmínkách

 

Přejeme hodně pěstitelských úspěchů!

    Článek poskytl Lubomír Sitař

.

.

 

Základní rady pro úspěšné pěstování citrusů

i jiných rostlin

 

v bytových podmínkách

 

            Získaná rostlina je ze skleníku, proto, pokud ji neumístíme v obdobných podmínkách (skleník, zimní zahrada, zasklená veranda apod.) musíte ji v bytě přivyknout na Vaše podmínky - sušší vzduch, teplotu, světelné poměry, umístění, zálivku atd. Aklimatizace – přizpůsobení, to je základem úspěchu.

 

 

 

      Aklimatizace– rostlinu umístíme pod PVC sáček, v případě mikrotenového sáčku je nutné vyrobit nosnou konstrukci tak, aby se listy přímo nedotýkaly sáčku – nebezpečí plísně, lze použít i uříznutou průhlednou PET láhev. Kryt postupně uvolňujeme v průběhu 4 až 6 týdnů.

 

      Umístění – umístíme ji na co nejlépe osvětleném místě (okno bez záclon nebo před záclonou apod.). Pozor na pálící slunce, rostlinu je nutné chránit rozptýlením přímého svitu fólií nebo řídkou záclonou. Možná reakce popálení listů, opad.

 

      Teplota – teplota pěstování – růstu je v rozmezí 20 až 27oC, zimování minimálně 6 týdnů, ideálně 3 měsíce při 10 až 15oC, minimální zálivka. Citrusy nesnášejí průvan, náhlé střídání teplot (pozor na zimní větrání), přemístění z místnosti na venkovní slunce a teplotu bez aklimatizace. Kořenový bal – květináč musí mít stejnou teplotu jako korunka rostliny. Při nepoměru shazuje listy a následně hyne. Při umístění na okenním parapetu je nutné chránit kořenový bal před prochlazením studeným vzduchem, proudícím od skla, zvýšenou podložkou, pod kterou může proudit, aniž by prochlazoval květináč (polystyren, dřevěné podložky, bublinková fólie apod.). Naopak korunku chráníme před prouděním horkého vzduchu od radiátoru.

 

        Zálivka – zaléváme vodou odstátou nejméně 24hod. (vyprchání chlóru, provzdušnění), lépe dešťovkou. Zálivka by měla být teplejší o 1 až 3oC nežli kořenový bal. Při teplotě nižší než 12oC – zimování – nezalévat, při přeschnutí rosit nebo kropit na list vodou teplejší nad tuto mez. Citrusy snesou lépe přísušek nežli přemokření, při přeschnutí reagují vadnutím listů, svěšením, skroucením. Při přemokření – přelití reagují opožděně za 1 až 3 týdny – vadnutí, opad listů, květů, plodů. Nejsou bažinné rostliny, proto nesmí stát ve vodě, po zálivce při protečení vody do misky je nutno tuto vodu 20 minut odstranit - vylít.

 

      Zemina – substrát vyčerpá rostlina cca za 3 měsíce, pak je nutné přihnojování, pokud neobsahuje zásobní živiny. Základní substrát pro pěstování, přesazování: 1/3 kompostová zemina, 1/3 přesátý říční písek, 1/3 rašelina (zásobní živiny – odleželý kravěnec, sušený, různá hnojiva, Osmocote atd). Reakce mírně kyselá, PH 5 až 6.

 

      Hnojení – využívejte přírodních hnojiv: kompost, kravěnec, zákvas z kopřiv, zelené hnojení. Průmyslová hnojiva míchejte na minimální koncentraci dle návodů a hnojte častěji. Prospěšnější je hnojení na list, příjem živin probíhá 3x rychleji. Používejte smáčedla (Citowett, Jar). Hnojiva střídejte, dodávejte stopové prvky, pozor na obsah vápna a vápenatých solí. Prospěšné je občasné zalití sifonem – sycenou vodou, tato kyselá zálivka vyplaví vápenaté soli do misky, kterou vylijeme. Při zimování nehnojíme.

 

      Ochrana – předpokladem zdravého růstu je neustálá kontrola rostlin. Při výskytu škůdců nebo nemocí přikročíme k ochrannému zásahu dle druhu potíží. Při mírném výskytu a jako prevence použijeme postřik s přídavkem Jaru a zálivku růžovým hypermanganem.  Chemické ochrany použijeme při zvýšeném výskytu dle druhu napadení a návodů pro použití. Ošetření provádíme v dobře větratelných prostorách (koupelna, balkon apod.) popřípadě vložíme celou rostlinu do PVC pytle, nastříkáme, uzavřeme, další den vyvětráme. Nezapomeneme na smáčedlo pro větší účinnost.

 

     Druh rostliny Vegetativně množená  - řízkovaná, hřížená – to je pravokořenná. Oddělená část plodící matečné rostliny, nástup do plodnosti při vhodných podmínkách již v 1. roce. Násadu květů a plodů nutno omezit dle velikosti rostliny – hrozí vysílení.

 

Štěpovaná tj. roubovaná, očkovaná, kroužkovaná na různých podnožích. Štěpování je nutné, abychom obdrželi žádoucí druh, zaručené odrůdy a dopěstovali je do plodnosti.

 

       Zásada – všeobecně platná: 1 PLOD – 50 LISTŮ VELKÝCH ZDRAVÝCH cca 10 květů. Při   nedodržení této zásady hrozí vysílení, úhyn rostliny.

 

      Zásada minima – rostlina roste podle toho, čeho má nejméně (světlo, teplo, voda, živiny).

 

 

 

      Přejeme mnoho pěstitelských úspěchů!

 

              Článek poskytl Lubomír Sitař

 

Pokračování - Rady našich členů III.